Operator na wydziale wytłaczania

Podstawowe obowiązki

▪ Realizacja zleconych zadań produkcyjnych.
▪ Obsługa maszyn typu wytłaczarka mieszanki gumowej, oplatarka.
▪ Obsługa urządzeń do znakowania i cięcia.
▪ Monitorowanie jakości oraz standardów wytwarzanych produktów.

 

Podstawowe wymagania

▪ Gotowość do pracy w systemie III – zmianowym.
▪ Dobra organizacja czasu pracy.
▪ Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

▪ Prywatną opiekę medyczną.
▪ Dodatkowe świadczenia finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
▪ Nagrody jubileuszowe.
▪ Dodatki finansowe za staż pracy.

▪ Bonus frekwencyjny.

Operator na wydziale wytłaczania