Autorskie projekty

W 2009 roku w Pass Polska powstał Dział Projektów Automatyki. Projektowane przez naszych konstruktorów i automatyków maszyny i urządzenia unowocześniają produkcję, zwiększają wydajność, zapewniają wysoką jakość wyrobów. W ciągu ośmiu lat zgłoszono blisko 630 projektów i pomysłów, z czego znacząca liczba została wdrożona do realizacji. Dział przygotowuje nie tylko część mechaniczną, ale także automatykę i oprogramowanie sterujące.

Innowacyjne maszyny i stanowiska do montażu łączą kilka skomplikowanych operacji w jedną, eliminują błędy i skracają czas, umożliwiając produkcję wyrobu w ramach jednego cyklu. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost wydajności i jakości produkowanych wyrobów.

W dziale powstają również stanowiska kontrolne, często dedykowane pod konkretne wyroby i konkretnych klientów. Umożliwiają sprawdzenie i znakowanie wyrobów, potwierdzając ich jakość, z jednoczesną archiwizacją wyników.

Własne maszyny i oprzyrządowanie

Obecnie na wszystkich wydziałach Pass Polska wykorzystywanych jest około 130 maszyn zaprojektowanych przez inżynierów zatrudnionych w firmie. Blisko 30 urządzeń pracuje w oddziałach Pass w Niemczech, Meksyku, Chinach i na Słowacji.

Własna myśl techniczna, związana z automatyzacją produkcji, rozwijana jest również w działach IT, utrzymania ruchu, projektów CNC, zespole ds. zabezpieczenia produkcji.

W Pass Polska trwają także prace nad wprowadzeniem nowych technologii. Nowoczesne oprzyrządowanie to połowa sukcesu w procesie produkcyjnym. Dzięki temu praca staje się bardziej wydajna, zmniejszają się koszty i wydłuża żywotność oprzyrządowania.

Informatyka w służbie przemysłu

Dzięki współpracy specjalistów z Działu Informatyki i Systemów Informatycznych, Działu Rozwoju Oprogramowania oraz Działu Projektów Automatyki, zrealizowaliśmy szereg projektów, mających znaczący wpływ na wydajność i jakość, w wielu obszarach produkcyjnych.

Osiągnęliśmy sukces dzięki efektywnemu wykorzystaniu autorskich systemów, zaprojektowanych przez naszych ekspertów, typu:

  • MES – system realizacji produkcji
  • SCADA – system nadzoru i akwizycji danych
  • ERP – system planowania zasobów przedsiębiorstwa

Systemy te wspierają procesy produkcyjne oraz usprawniają zarządzanie i kontrolę.

Przewody paliwowe na światowym poziomie

Oprócz tradycyjnych węży gumowych, Pass Polska jest producentem przewodów paliwowych. Ich odbiorcami są: Volkswagen, Audi, BMW, Porsche, Bentley. Nasza firma inwestuje w nowe technologie, umożliwiające wykonanie prototypów, które mają zastosowanie nie tylko w motoryzacji, ale też w innych gałęziach przemysłu. Współpracujemy w tym zakresie z uczelniami technicznymi oraz firmami zewnętrznymi będącymi liderami w zakresie innowacji technologicznych. Prowadzimy też własne prace koncepcyjne. Nasze pomysły – w połączeniu z najnowszą techniką wytwarzania – są niejednokrotnie adaptowane przez odbiorców jako rozwiązania docelowe.

Współpraca z uczelniami

W trosce o środowisko Pass Polska opracowuje, wraz z uczelniami wyższymi, nowe materiały produkcyjne. Dzięki współpracy technologów przemysłowych i naukowców stworzono środek stosowany w procesie produkcyjnym, który zdecydowanie mniej obciąża środowisko naturalne. Korzystając z doświadczeń pracowników nauki poszukujemy także nowych metod wydajniejszego wytwarzania. Aktywnie wspieramy system dualnego kształcenia.