Automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja

Pass Polska Spółka z o.o. realizuje projekt: „Robotyzacja procesów związanych z obróbką rurek metalowych, stanowiących przewody służące do transmisji płynów w branży automotive w spółce Pass Polska”.
▪ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”.
▪ Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych.
▪ Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji
▪ Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach
▪ Wartość projektu ogółem: 19 107 066,00 zł
▪ Całkowite koszty kwalifikowalne: 15 534 200, 00 zł
▪ Wnioskowane dofinansowanie: 7 767 100, 00 zł 

Krok w stronę przemysłu 4.0

 

Celem naszej firmy jest transformacja w kierunku przemysłu 4.0. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację założeń programu, w tym zakup środków trwałych. Są one niezbędne, aby transformacja przebiegła pomyślnie. Główne działania będą obejmować automatyzację, cyfryzację, robotyzację w oparciu o przedsięwzięcia, zakupy i procesy opisane poniżej.
Dzięki inwestycjom w park maszynowy – nowe maszyny i roboty – firma podniesie swoją zdolność produkcyjną i unowocześni procesy. Efektem będzie większa precyzja i kontrola nad procesem, podniesienie jakości wyrobu, skrócenie czasu realizacji zamówienia, redukcja kosztów, wzrost bezpieczeństwa.
Robotyzacja i cyfryzacja produkcji przyczyni się również do redukcji emisji środowiskowych, ograniczenia konsumpcji energii, zmniejszy straty materiałowe.

Zrobotyzowane gniazdo produkcyjne

▪ Nazwa zadania nr 1: „Inwestycja w zakup zautomatyzowanego gniazda produkcyjnego wyrobu 0CK”.

W ramach projektu zostanie zakupione w pełni zrobotyzowane gniazdo produkcyjne. Gniazdo umożliwi automatyczne formowanie końcówek rur i przewodów, zgodnie z wytycznymi klientów finalnych. W jego skład wchodzi zestaw maszyn: giętarki, spęczarko-rolownice i inne urządzenia do obróbki materiałów.
Dedykowana zautomatyzowana linia oraz zaawansowane funkcje gwarantują precyzyjne i powtarzalne procesy.  Wyposażenie narzędzia w system automatycznego podawania materiałów do obróbki – przez roboty pomiędzy poszczególnymi stacjami – ułatwi i przyspieszy proces produkcji.
Zapraszamy firmy i podmioty zainteresowane współpracą do składania ofert i udziału w przetargach.


Dokumenty do pobrania – dla zadania nr 1


Zapraszamy do kontaktu: kpo@pass.com.pl

Zakup maszyn spęczająco-rolujących, obsługiwanych przez roboty

▪ Nazwa zadania nr 2: „Inwestycja w zakup 2 kompletów maszyn: spęczarko rolownicę, podajnik i odbiornik rurek oraz robotów obsługujących stanowiska maszyn spęczarko rolownicę, podajnik i odbiornik rurek”.

Inwestycja składa się z dwóch etapów:

  • wymiany maszyn produkcyjnych na bardziej ekonomiczne i efektywne
  • zakup dwóch robotów obsługujących stanowisko produkcyjne.

Najnowsze spęczarko-rolownice, obsługiwane przez roboty przemysłowe, pozwolą na całkowite zautomatyzowanie procesu, co zapewni wymaganą w branży automotive precyzję i dokładność.

Zapraszamy firmy i podmioty zainteresowane współpracą do składania ofert i udziału w przetargach.
Prosimy o składanie ofert oddzielnie

  • na zakup maszyny;
  • na robotyzację maszyny/stanowiska produkcyjnego.

Dokumenty do pobrania – dla zadania nr 2


Zapraszamy do kontaktu: kpo@pass.com.pl▪  Nazwa zadania nr 3: „Inwestycja w zakup 3 kompletów maszyn: spęczarko rolownicę, podajnik i odbiornik rurek oraz robotów obsługujących stanowiska maszyn spęczarko rolownicę, podajnik i odbiornik rurek”.

Inwestycja składa się z dwóch etapów:

  • wymiany maszyn produkcyjnych na bardziej ekonomiczne i efektywne
  • zakup trzech robotów obsługujących stanowisko produkcyjne.

Najnowsze spęczarko-rolownice, obsługiwane przez roboty przemysłowe, pozwolą na całkowite zautomatyzowanie procesu, co zapewni wymaganą w branży automotive precyzję i dokładność.

Zapraszamy firmy i podmioty zainteresowane współpracą do składania ofert i udziału w przetargach.
Prosimy o składanie ofert oddzielnie

  • na zakup maszyny;
  • na robotyzację maszyny/stanowiska produkcyjnego.

Dokumenty do pobrania – dla zadania nr  3


Zapraszamy do kontaktu: kpo@pass.com.pl

Robotyzacja stanowiska lutowania

▪ Nazwa zadania nr 4: „Robotyzacja stanowiska lutowania wyrobu 0CK”

Inwestycja polega na modernizacji i przebudowanie stanowisk lutowniczych.  Wszystkie komory będą obsługiwane przez 2 roboty. Zaawansowane narzędzie, jakim będzie zrobotyzowane stanowisko pracy, pozwoli na poprawę jakości procesu lutowania indukcyjnego.
Zapraszamy firmy i podmioty zainteresowane współpracą do składania ofert i udziału w przetargach.


Dokumenty do pobrania – dla zadania nr 4


Zapraszamy do kontaktu: kpo@pass.com.pl

Zrobotyzowane stanowisko mycia wyrobów

▪ Nazwa zadania nr 5: „Robotyzacja stanowiska mycia wyrobów 0CK”

Modernizacja i dostosowanie do pracy z robotem maszyny myjącej.
Stacja mycia wyrobów to specjalistyczne narzędzie do czyszczenia wyrobów gotowych, które muszą spełniać najwyższe normy czystości, obowiązujące w branży automotive.  Wyposażenie stacji w robota pozwoli na optymalne zarządzanie procesem i zwiększenie zdolności produkcyjnych. Zapraszamy firmy i podmioty zainteresowane współpracą do składania ofert i udziału w przetargach.


Dokumenty do pobrania – dla zadania nr 5


Zapraszamy do kontaktu: kpo@pass.com.pl