Operator urządzeń do procesów cheicznych na wydziale profilowania poliamidów

Podstawowe wymagania

▪ Realizacja planu produkcyjnego.
▪ Obsługa autoklawu
▪ Formowanie przewodów poliamidowych.
▪ Monitorowanie jakości oraz standardów wytwarzanych produktów.

Podstawowe wymagania

▪ Terminowa realizacja zadań.
▪ Dbałość o powierzone mienie.
▪ Gotowość do pracy w systemie III – zmianowym.
▪ Dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy

▪ Prywatną opiekę medyczną.
▪ Dodatkowe świadczenia finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
▪ Nagrody jubileuszowe.
▪ Dodatki finansowe za staż pracy.

▪ Bonus frekwencyjny.

Operator urządzeń do procesów cheicznych na wydziale profilowania poliamidów