24 stycznia 2017

Wiedza + doświadczenie = sukces

Pracownicy Działu Wytłaczania Pass Polska uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu „Wytłaczanie tworzyw sztucznych”. Prowadzili je specjaliści wywodzący się z Politechniki Śląskiej, związani z przemysłem i placówkami naukowo-badawczymi, uznani teoretycy i praktycy jednocześnie. W szkoleniu wzięli udział kierownicy, technologowie i brygadziści.
Pass Polska jest producentem różnego typu węży gumowych: jednowarstwowych podciśnieniowych, chłodniczych wielowarstwowych, olejowych, paliwowych oraz EGR do recyrkulacji spalin. Firma stale modernizuje swój park maszynowy, wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne, podnoszące jakość i wydajność produkcji.

Szkolenie obejmowało całe spektrum zagadnień – teoretycznych i praktycznych – związanych z polimerami, z położeniem nacisku na zagadnienia techniczne i technologiczne dotyczące procesu wytłaczania tworzyw gumowych. Obszerna część szkolenia poświęcona była nowoczesnym metodom wytłaczania, zasadom implementacji nowych technologii, poprawie jakości i ulepszaniu kontroli w trakcie produkcji. Jeden z prowadzących, mających wieloletnie doświadczenie w budowie maszyn wykorzystujących technologie wytłaczania, dzielił się wiedzą zdobytą w Polsce i wielu krajach świata. Podkreślił, że Dział Wytłaczania Pass Polska spełnia wysokie wymogi dotyczące m.in. standardów produkcyjnych i czystości w produkcji, co jest niezbędnym warunkiem odpowiedniej jakości produktu finalnego.

– Było to jedno z wielu zaplanowanych w firmie szkoleń. Choć nasi pracownicy są fachowcami w swoich dziedzinach, systematycznie pogłębiają swoją wiedzę w obszarach teoretycznych i praktycznych, korzystając z wiedzy i osiągnięć najlepszych specjalistów z branży – podsumowuje prezes Jaromir Wilusz, który również przysłuchiwał się wykładom.