7 grudnia 2016

Uczyć się od najlepszych

Pass Polska ma mocny, blisko dwudziestoosobowy, zespół Project Managerów, czyli kierowników projektów. Ostatnio dwójka naszych PM: Sylwester Kowalczyk i Daniel Janusz, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji International Project Management Association Polska (IPMA) – stowarzyszenia certyfikującego kierowników projektów.

W nowoczesnych firmach PM mają decydujący wpływ na powstanie, realizację i końcowy efekt projektów – w naszym wypadku wszystkich nowych wyrobów, realizowanych na zamówienie takich marek, jak Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Bentley, BMW, Daimler, Ford, Jaguar Land Rover. Kierownicy projektów planują zadania, szacują zasoby (ludzkie, technologiczne) i przygotowują cały proces wdrożenia nowego wyrobu do produkcji seryjnej. A kiedy produkcja już ruszy – monitorują i kontrolują wykonanie zadania oraz współpracują z klientami i dostawcami. Odpowiadają za trzy najważniejsze parametry związane z wdrożeniem nowych wyrobów: czas, koszty i jakość.

Wiedza i doświadczenie Project Managerów muszą być potwierdzone posiadaniem certyfikatu. Pass Polska współpracuje w tym zakresie z IPMA Polska, która jest częścią międzynarodowej organizacji International Project Management Association, zrzeszającej i certyfikującej szefów projektów.

W naszej firmie mamy ośmiu PM, którzy są członkami IPMA. Dwoje z nich, Sylwester Kowalczyk i Daniel Janusz – kierownicy Działu Nowych Uruchomień (grupa Ford i Jaguar Land Rover oraz VW, Audi, BMW, Daimler) uczestniczyło niedawno w międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Warszawie. Była to wyjątkowa okazja do spotkania najwybitniejszych fachowców z Polski i świata, reprezentujących różnorodne branże. W programie sesji znalazły się wykłady i warsztaty, poświęcone zarządzaniu projektami, m.in. komunikacji i budowaniu relacji w zespole. Odbyła się także uroczysta gala i rozdanie nagród w konkursie na najlepiej zarządzane projekty w Polsce.

– Mieliśmy okazję wysłuchać prelegentów z najwyższej półki, których niełatwo spotkać na innych konferencjach, skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów na światową skalę. Udział w tego typu wydarzeniach to świetna okazja do ukierunkowania własnego rozwoju zawodowego, nabycia praktycznych umiejętności, zebrania pomysłów i sugestii jak osiągać zakładane cele – stwierdzają zgodnie nasi dawaj PM, którzy przymierzają się do zdobycia kolejnego stopienia (C), w czterostopniowym systemie certyfikacji IPMA.