9 stycznia 2018

Mamy swoją klasę w ZS nr 3!

Mamy swoją klasę w ZS nr 3!

Zarząd Pass Polska i dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 podpisali umowę o objęciu przez naszą firmę patronatu nad klasą mechatroniczną. W zakładzie, w najbliższych latach, będzie rosło zapotrzebowanie na kadry inżynieryjno-techniczne w związku z intensywnym rozwojem parku maszynowego i automatyzacją procesów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, m.in. z Zespołem Szkół nr 3 im. Mateusza Beksińskiego i Walentego Lipińskiego, czyli dawną „Przyzakładówką”, która – patrząc historycznie – od początku była związana z lokalnym przemysłem i utrzymała wysoki poziom kształcenia.

Zarówno zarządowi naszej firmy, jak i Dyrekcji szkoły, zależy, aby absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy zawodowej i mieli szansę podjąć ją zaraz po ukończeniu edukacji. W działach technicznych Pass Polska pracuje wielu dawnych uczniów ZS nr 3. Dziś niektórzy z nich pełnią funkcje kierownicze; sporo osób ukończyło studia techniczne, zrobiło specjalistyczne szkolenia (np. Siemens Simatic, uprawienia energetyczne, wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej APQP) zdobyło nowe umiejętności.
Jak zapewnia Jaromir Wilusz, prezes Pass Polska, firma jest otwarta dla młodych ludzi, którzy chcą się uczyć i rozwijać zawodowo. Aby zachęcić pracowników do podnoszenia kwalifikacji, nawiązaliśmy współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku; oferujemy dofinansowanie do studiów inżynierskich i podyplomowych, szkoleń, umożliwiamy naukę języków obcych.

W poniedziałek gościliśmy w zakładzie nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 3: Agnieszkę Podkalicką, Wojciecha Ogarka i Jerzego Szymańskiego. Po firmie oprowadzali ich: Wojciech Pityński kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu, Jan Stanisławski, kierownik Wydziału Projektów Automatyki i Sylwester Kowalczyk, kierownik Wydziału Nowych Uruchomień.
Praca w każdym z tych wydziałów jest naprawdę ciekawym wyzwaniem, zwłaszcza dla młodego człowieka.

Przykładowo pracownicy „utrzymania ruchu” odpowiadają w firmie za 450 maszyn i urządzeń oraz instalacje: elektryczne, wodne, sprężonego powietrza, azotu, gazu, pary wodnej. Kierownik Wojciech Pityński nawet dziś mógłby przyjąć do pracy elektryków, mechaników, automatyków. Dla kogoś, kto w szkole przykłada się do nauki, ma otwartą głowę i smykałkę do techniki, tego typu praca jest wręcz wymarzona, tym bardziej, że w wydziale budowane są także nowe, autorskie maszyny oraz systemy sterowania i zbierania danych. Naprawdę, można się wiele nauczyć i wytyczyć własną ścieżkę rozwoju zawodowego!

Zwieńczeniem wizyty było podpisanie umowy patronackiej, pod którą swoje podpisy złożyli: Jaromir Wilusz, dr Alicja Jaruga – dyrektor zarządzający i członek Zarządu Pass Polska oraz Krzysztof Futyma – dyrektor ZS nr 3. A więc – startujemy!