8 listopada 2016

Samych piątek!

Ponad 20 pracowników Pass Polska podjęło studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku, na kierunku „Mechanika i budowa maszyn”. Zarówno firma, jak i uczelnia, postarały się, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla pracujących studentów.

Dzięki porozumieniu z Pass Polska, uczelnia stworzyła nowe specjalności: „Zarządzanie jakością produkcji”, „Logistyka w przedsiębiorstwie” oraz dwusemestralne studia podyplomowe „Zarządzanie jakością TQM”, dostosowując program do potrzeb firmy. W bieżącym roku akademickim uczelnia wprowadziła tzw. studia 26+, umożliwiając osobom pracującym bezpłatne kształcenie w trybie wieczorowym.

Nowością są też dopłaty do studiów, które zaoferował swoim pracownikom Pass Polska. Najlepsi studenci mogą liczyć na dofinansowanie, nawet 100-procentowe. Życzymy zatem samych piątek!

Dodatkowy bonus to bliskie sąsiedztwo: budynki Instytutu Technicznego znajdują się tuż za bramą zakładu; na zajęcia można więc pójść prosto z pracy! Warto też wspomnieć o świetnym wyposażeniu – laboratoria PWSZ nie ustępują pod tym względem największym uczelniom w regionie.