13 marca 2020

Rozsądek i środki bezpieczeństwa

W związku epidemią spowodowaną koronawirusem na terenie Pass Polska zostały podjęte działania mające na celu minimalizację zagrożenia. Przede wszystkim ograniczone zostały do minimum wizyty w firmie, a gdyby wizyta rzeczywiście była niezbędna, odwiedzający będą używać masek ochronnych i stosować rękawiczki jednorazowe. Kontrahenci, dostawcy, goście składają na bramach wjazdowych oświadczenie, czy w ciągu 14 ostatnich dni nie przebywali w krajach o zwiększonym ryzyku zakażeniem. Prowadzone są także pomiary temperatury. Osoby z podwyższoną temperaturą nie są wpuszczane na teren firmy, a pracownicy ochrony powiadamiają kierownika odpowiedniego wydziału.
Po zakupie odpowiedniej liczby termometrów bezdotykowych będą prowadzone pomiary temperatury u naszych pracowników – przed rozpoczęcie każdej zmiany. Staramy się załatwiać jak największa liczbę spraw drogą mejlową, aby ograniczyć konieczność spotkań i przemieszczania się po firmie.
Fundamentalną jednak rzeczą jest odpowiedzialność, rozsądek i wiedza – to od nas, pracowników firmy i członków społeczności, zależy w jakim tempie będzie rozprzestrzeniał się wirus i jakie spustoszenia poczyni. Żadne działania administracyjne nie są w stanie powstrzymać wirusa. Kluczowe jest jak działa społeczeństwo.
Każdy z nas musi bezwzględnie:

– przestrzegać higieny – MYĆ RĘCE Z UŻYCIEM MYDŁA
– przecierać środkami dezynfekującymi klamki, poręcze, telefony
– podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nosa chusteczką lub łokciem oraz zachować odległości 1-1,5 m
nie narażać innych osób – każdy pracownik, który powraca do Polski z terenów objętych szczególnym ryzykiem lub też mający kontakt z innymi osobami powracającymi z tych obszarów, osobami już zarażonymi bądź podlegającymi  kwarantannie powinien powstrzymać się od powrotu do pracy. Absolutnie niedopuszczalne i nieodpowiedzialne jest przerywanie kwarantanny – grozi za to kara finansowa do 5 tys. zł.
– ograniczyć kontakty, również prywatne, do minimum.