4 marca 2022

Pierwszy krok w stronę robotyzacji

Na hali A11 ruszyły testy związane z uruchomieniem robota przemysłowego. Jego zadaniem będzie transport rurek z podajników do spęczarek, a następnie – po skończonej operacji spęczania – odbiór i transport do odbiorników wyrobów gotowych.
Robot  jest zintegrowany z dwoma spęczarkami. Pod koniec lutego odbyło się szkolenie z zakresu jego obsługi i programowania, z udziałem pracowników A11 i Działu Utrzymania Ruchu.
Robotyzacja przemysłu, również w Polsce, nabiera tempa. W latach 2014-2019 liczba robotów przemysłowych, pracujących w zakładach na całym świecie, zwiększyła się aż o 85%. Eksperci szacowali, że do 2022 r. łączna liczba zainstalowanych robotów przekroczy 4 mln zł. Choć pandemia spowolniła nieco ten proces, łączna liczba pracujących dziś robotów przemysłowych bije kolejne historyczne rekordy. Procesu robotyzacji przemysłu nie da się już zatrzymać. Roboty są atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla rozwiniętych jak i rozwijających się gospodarek. Wpływają na zmniejszenie kosztów wytwarzania i zwiększenie wydajność produkcji. Są też odpowiedzią na coraz większe niedobory wykwalifikowanej kadry.