17 grudnia 2019

Ofert pracy nie brakuje

Burmistrz Miasta i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku zaprosili przedsiębiorców, przedstawicieli szkolnictwa, samorządów, parlamentarzystów do wspólnej pracy na rzecz miasta i Ziemi Sanockiej. Każdy bowiem zdaje sobie sprawę, że przyszłość mają tylko takie gminy, gdzie jest praca, mieszkania, dobra komunikacja, możliwość kształcenia, wysoka jakość życia. Wzorem dla wszystkich jest Rzeszów, zaliczany do najbardziej rozwijających się i przyszłościowych miast w Polsce. Podkreślali to uczestnicy I Sanockiego Forum Gospodarczego pn. „Rozwój lokalnego rynku pracy kluczem do wzrostu atrakcyjności gospodarczej Sanoka”, które oficjalnie zainaugurowało współpracę przedstawicieli samorządu, biznesu i edukacji.
Dla pracodawców obecnie największym problemem jest brak pracowników; również gospodarzom miasta zależy na tym, aby wzrastała liczba mieszkańców. Jak podkreślał burmistrz Tomasz Matuszewski, trzeba inwestować w kapitał ludzki.
W forum, które odbyło się w czwartek na terenie Centrum Sportowo-Dydaktycznego PWSZ, uczestniczyła także nasza firma. Przedstawicielki Działu Personalnego przygotowały m.in. aktualne oferty pracy.
Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, mamy oferty zarówno dla pracowników produkcyjnych, jak i technicznych. Nasi pracownicy korzystają m.in. z prywatnej opieki medycznej, dodatkowych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, bonusu absencyjnego.
Inwestujemy także w rozwój zawodowy naszej załogi. W 2018 roku z różnego rodzaju specjalistycznych szkoleń skorzystało 280 osób (m.in. z Value Stream Design; audytor procesu wg VDA 6.3; zarządzanie projektami; hydraulika siłowa; konstrukcja maszyn, obsługa tokarek CNC). Firma dofinansowuje studia podyplomowe; obecnie około 60 osób uczęszcza na zajęcia z języka angielskiego. Nasza załoga korzysta również z programu „Karnety na basen dla pracowników Pass Polska” (z dofinansowaniem) i cateringu na terenie firmy (możliwość zakupienia obiadu).
Szczegóły ofert pracy na naszej stronie.