17 maja 2018

Jak maszyny ze sobą gadają?

Wojciech Pityński i Remigiusz Żyłka – kierownik i automatyk z Działu Utrzymania Ruchu Pass Polska przeprowadzili w kwietniu lekcję dla uczniów klas mechatronicznych w Zespole Szkół nr 3. Nasi inżynierowie doskonale sprawdzili się w roli profesorów – wykład został nagrodzony przez chłopaków brawami.

Ponieważ temat poświęcony był sieciom przemysłowym – które stanowią swoisty krwioobieg nowoczesnych zakładów – nasi inżynierowie zadbali o potrzebne pomoce naukowe. Automatyk Remigiusz Żyłka zbudował tablicę szkoleniową obrazującą pracę sieci Profibus DP, która jest stosowana w naszej firmie. Znalazły się na niej takie elementy jak: sterownik PCL, Panel HMI, programowalny przekaźnik bezpieczeństwa, moduł wejść-wyjść rozproszonych. „Wisienką na torcie” był zakupiony niedawno analizator sieci Profibus  używany jest w codziennej pracy Działu Utrzymania Ruchu do diagnostyki.

Dzięki temu przyszli mechatronicy mogli na żywo obserwować pracę urządzeń o których uczą się w szkole. – Już dawno przymierzaliśmy się do zbudowania tablicy prezentacyjnej na potrzeby naszych wewnętrznych szkoleń, ale zawsze brakowało czasu. Teraz zmobilizowaliśmy się, aby pokazać młodzieży coś, czego nie mają możliwości zobaczyć w szkole – wyjaśnił Wojciech Pityński.

Klarowny wykład poparty prezentacją oraz możliwość obserwowania pracy urządzeń i śledzenia raportów online uświadomiła uczniom w jaki sposób „gadają” ze sobą maszyny i jak ważną rolę w nowoczesnych firmach pełnią sieci komunikacyjne. Są niezbędne wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest automatyka, zachodzi konieczność wykonywania pomiarów i kontroli urządzeń. – Od sieci przemysłowych nie ma ucieczki – stwierdził Wojciech Pityński. Co oznacza, że w bliższej i dalszej przyszłości absolwenci takich kierunków jak np. mechatronika będą mieli co robić. Otwierają się przed nimi naprawdę ciekawe perspektywy pracy i szanse na rozwój zawodowy. Zwłaszcza przed tymi, którym się chce!

Zajęcia odbyły się w ramach współpracy między naszą firmą a Zespołem Szkół nr 3, czyli dawna „Przyzakładówką”. Kilka tygodni temu doszło do podpisania umowy patronackiej – objęliśmy patronatem klasy mechatroniczne, licząc, że absolwenci tego kierunku zasilą kadry techniczne Pass Polska, m.in. dynamicznie rozwijającego się Działu Utrzymania Ruchu. W dwugodzinnych zajęciach teoretyczno-praktycznych wzięli udział uczniowie klasy IV i II Technikum Mechatronicznego.