29 stycznia 2019

Lekcja otwarta dla mechatroników

Na rynku pracy, nie tylko w Polsce, zaczyna brakować specjalistów. Odczuwają to szczególnie firmy produkcyjne. Fachowcy typu automatyk, mechatronik, mechanik, elektryk, programista, konstruktor są dziś na wagę złota. Dlatego też pracodawcy współpracują ze szkołami o profilach technicznych i z uczelniami, aby w przyszłości zapewnić sobie wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza kadry techniczne.
Od ubiegłego roku nasza firma ma swoją klasę patronacką w Zespole Szkół nr 3, z kierunku kształcącego mechatroników. Jedną z form współpracy są „otwarte lekcje” prowadzone przez naszych specjalistów. W piątek przeprowadziliśmy taką lekcję dla uczniów klas II-IV o profilu technik-mechatronik. Zajęcia prowadził Mateusz Olszowy, automatyk z Działu Utrzymania Ruchu, wspierany przez swojego kierownika Wojciecha Pityńskiego i kolegę Dariusza Latuska. Dobór prowadzących nie był przypadkowy – jak podkreślał kierownik Pityński – obaj młodzi pracownicy utrzymania ruchu są absolwentami ZS nr 3. Matusz przyszedł do pracy w Pass Polska zaraz po szkole (wcześniej poznał firmę podczas praktyk zawodowych), a Dariusz po studiach.
Wykład poświęcony był zagadnieniom z zakresu hydrauliki, z odniesieniem do konkretnych maszyn pracujących w naszej firmie. Dzięki uprzejmości firmy BLM młodzież mogła zobaczyć schematy spęczarek z wydziału zajmującego się produkcją metalową. Oprócz teorii było wiele przykładów praktycznych, popartych animacjami i filmikami, co szczególnie podobało się młodym słuchaczom. Wykład został nagrodzony gromkimi brawami, co oznacza, że uczestnicy chyba się nie nudzili .W planach jest także powtórzenie wykładu z zakresu sieci przemysłowych, który w ubiegłym roku spotkał się z równie entuzjastycznym przyjęciem młodzieży.