17 marca 2017

Gościliśmy studentów z PWSZ

Studenci z Koła Naukowego Hossa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku odwiedzili nasz zakład w ramach tzw. wizyty studyjnej. Po firmie oprowadzał ich Wiktor Jajko, kierownik Działu Jakości. Młodzież obejrzała prezentację dotyczącą naszej firmy i zwiedziła wydział A11. Z przyszłymi ekonomistami – koło działa przy Zakładzie Ekonomii PWSZ – spotkała się także dr. Alicja Jaruga, dyrektor zarządzający Pass Polska, podkreślając, że nasza firma aktywnie wspiera dualny system kształcenia. Wizytę zorganizowała dr Patrycja Pudło, wykładowca i opiekun koła Hossa. – Naszej uczelni również zależy na wszechstronnym przygotowaniu studentów do przyszłej pracy i kontaktach z pracodawcami – zapewnia.

Pass Polska jest pierwszym zakładem w Sanoku i powiecie, który rozpoczął systemową współpracę z PWSZ. Wspólnym wysiłkiem stworzono zalążki dualnego systemu kształcenia – łączącego wiedzę teoretyczną z praktyką – oraz dostosowano program studiów do potrzeb firmy. W ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn powstały nowe specjalności: „Zarządzanie jakością produkcji”, „Logistyka w przedsiębiorstwie” oraz dwusemestralne studia podyplomowe „Zarządzanie jakością TQM”. Obecnie współpracę poszarzono o kierunek ekonomiczny.