Operator urządzeń do procesów chemicznych na wydziale wytłaczania

Liczba etatów: 1

Podstawowe obowiązki:

  • Realizacja zleconych zadań produkcyjnych.
  • Obsługa maszyn typu wytłaczarka mieszanki gumowej, oplatarka.
  • Obsługa urządzeń do znakowania i cięcia.
  • Monitorowanie jakości oraz standardów wytwarzanych produktów

Podstawowe wymagania:

  • Terminowa realizacja zadań.
  • Gotowość do pracy w systemie III – zmianowym.
  • Dobra organizacja czasu pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w Dziale Personalnym lub przesłanie na adres e-mail: rekrutacja@pass.com.pl z dopiskiem „Operator urządzeń do procesów chemicznych na wydziale wytłaczania”.

Administratorem danych osobowych jest Pass Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Reymonta 19; 38-500 Sanok. Telefon: +48 13 46 87 100; REGON: 004013494, e-mail: rekrutacja@pass.com.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych dla obecnej oraz przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO). Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, nie ulegają zautomatyzowaniu ani profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Prosimy o dołączenie wraz z CV dokumentu aplikacyjnego „Zgody na rekrutację”, który dostępny jest w siedzibie spółki lub na stronie internetowej w zakładce kariera.

Operator urządzeń do procesów chemicznych na wydziale wytłaczania