Młodszy specjalista ds. jakości, rozwoju i badań

Liczba etatów: 1

Podstawowe zadania:

 • Wykonywanie pomiarów i badań jakościowych (badania wytrzymałościowe, starzeniowe, zmęczeniowe, pomiary chropowatości oraz fizycznych właściwości produktów).
 • Analiza wyników badań i pomiarów.
 • Opracowywanie raportów, analiz oraz instrukcji pracy.
 • Ocena nowych projektów pod względem wykonalności.

Podstawowe wymagania:

 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 • Kreatywność, dokładność, punktualność.

Oferujemy:

 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Dodatkowe świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Dodatki finansowe za staż pracy.
 • Bonus frekwencyjny.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w Dziale Personalnym lub przesłanie na adres e-mail: rekrutacja@pass.com.pl z dopiskiem „Młodszy specjalista ds. jakości, badań i rozwoju”.

Administratorem danych osobowych jest Pass Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Reymonta 19; 38-500 Sanok. Telefon: +48 13 46 87 100; REGON: 004013494, e-mail: rekrutacja@pass.com.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych dla obecnej oraz przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO). Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, nie ulegają zautomatyzowaniu ani profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Prosimy o dołączenie wraz z CV dokumentu aplikacyjnego „Zgody na rekrutację”, który dostępny jest w siedzibie spółki lub na stronie internetowej w zakładce kariera.

Młodszy specjalista ds. jakości, rozwoju i badań