INSPEKTOR BHP

Umowa na zastępstwo

Podstawowe obowiązki:

 • Systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywana pracą.
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Praca w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

Podstawowe wymagania:

 • Kierunkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy.
 • Przejrzysty system wynagradzania.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Dodatkowe świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Dodatki finansowe za staż pracy.
 • Bonus absencyjny.
 • Pracę w zgranym zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w Dziale Personalnym lub przesłanie na adres e-mail: rekrutacja@pass.com.pl z dopiskiem „Inspektor BHP”.

Administratorem danych osobowych jest Pass Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Reymonta 19; 38-500 Sanok. Telefon: +48 13 46 87 100; REGON: 004013494, e-mail: rekrutacja@pass.com.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych dla obecnej oraz przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie UODO). Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, nie ulegają zautomatyzowaniu ani profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Prosimy o dołączenie wraz z CV dokumentu aplikacyjnego „Zgody na rekrutację”, który dostępny jest w siedzibie spółki lub na stronie internetowej firmy w zakładce kariera.

INSPEKTOR BHP